Tietoa meistä

Zonta International on maailmanlaajuinen, johtava vapaaehtois- ja ihmisoikeusjärjestö, joka ajaa naisten ja tyttöjen asiaa ​​maailmanlaajuisesti palvelun ja vaikuttamisen kautta. Poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton Zonta International perustettiin vuonna 1919 ja Suomen vanhin Zonta-kerho on jo lähes 90-vuotias. Kansainvälinen Zonta-järjestö toimii nyt 62 maassa.

RAKENNETAAN MAAILMASTA PAREMPI PAIKKA!

Zonta International Piiri 20 on Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n jäsen, jonka jäsenjärjestöt noudattavat vastuullisen varainhankinnan ammatillisia arvoja ja periaatteita.

MITEN LAHJOITUKSENI KÄYTETÄÄN?

Rahankeräyksen tuotto käytetään Zonta Internationalin palveluprojektien ohjelmien toteuttamiseen. Ohjelmat toteutetaan yhteistyössä YK:n ja sen alajärjestöjen Unicef, UNFPA kanssa. Tavoitteenamme on parantaa terveyspalveluja vastaamaan nuorten, erityisesti tyttöjen, tarpeisiin ja estää väkivaltaa sen kaikissa muodoissaan kouluissa ja muissa palveluissa. Kaikki naiset ja tytöt voisivat elää vapaina väkivallasta. Laajentaa globaalia ohjelmaa tyttöjen suojelemiseksi ja voimaannuttamiseksi, ja lopulta auttaa lopettamaan lapsiavioliitot kokonaan. Kasvattaa tyttöjä ja koko lasten ja nuorten sukupolvea tarjoamalla ympäristökasvatusta lapsiystävällisissä kouluissa

Kotimaiset Keltaisen ruusun kampanjat ovat Zonta International Piirin 20 vetämiä ohjelmia valitun yhteistyökumppanin kanssa. Varat käytetään Piirin ja yhteistyökumppani Loisto Setlementin kanssa yhdessä sopimalla tavalla. Zonta International Piiri 20:n vuosikokous hyväksyy kotimaisten kampanjoiden toteuttamisen. Piirin toimintakauden 2022-2024 Keltaisen ruusun kohteena on DIGIHÄIRINTÄÄ VASTAAN #YHDESSÄ – KAMPANJA

Zonta International Piirin 20 työ ja varainhankinta toteutetaan vapaaehtoistyönä ja rahoitetaan vapaaehtoisin lahjoituksin tavallisilta ihmisistä ja yrityksiltä.

Lahjakortti